Το δημοσίευμα που βλέπετε είναι από εφημερίδα πριν από 60 χρόνια. Μόνο που ο τίτλος δεν αναφέρεται σε αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι…

Οι τραβεστί έκαναν χορό στο Ηράκλειο. Ακούγεται πρωτοποριακό σήμερα; Πόσο μάλλον το 1954! Μόνο που ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Δεν είναι αυτό που, σήμερα, εννοούμε όταν αναφέρουμε τη λέξη τραβεστί. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι τραβεστί ήταν απλώς όλοι όσοι μεταμφιέζονταν με αφορμή τις Απόκριες.

Ο τίτλος στην εφημερίδα «ΔΡΑΣΙΣ» στην έκδοση της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου του 1954 αναφέρει: «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Τ.Ε ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΤΟΡΕ»

Διαβάστε το ρεπορτάζ της εφημερίδας και μάθετε τι ήταν οι «τραβεστί» στην Κρήτη του 1954: «Ο χορός των τραβεστί του παρελθόντος Σαββάτου, δια του οποίου η ΚΕΚΤΕ έκανε την ουσιαστικήν έναρξιν του εφετινού πανηγυρισμού των απόκρεω εις το «Ντορέ» υπήρξεν αληθές γεγονός αναδρομής εις τα πλέον φημισμένα και χαρούμενα χρόνια των προπολεμικών εορτών και εδικαίωσεν τας προσπαθείας των μοχθησάντων δι έναν τοιούτον αποτέλεσμα.

Το Ηράκλειον εις την πλέον καλήν φόρμαν του και με εμφανίσεις που κατέπληξαν έδωσε το «παρόν» εις το χορόν αυτόν, ο οποίος υπερέβαλε πάσαν πρόβλεψιν. Οι «τραβεστί» εξ αμφοτέρων των φύλων ήσαν πάμπολλοι και με θαυμασίας εμφανίσεις τόσον ώστε η καταρτισθείσα Επιτροπή δια τη βράβευση της καλλυτέρας να ανακοινώση αδυναμία εκλογής και ημείς παραιτούμεθα της περιγραφής εκ της σκέψεως μήπως παραλείποντες ακουσίως εμφάνισην τινα εμπέσωμεν εις παράπονα.

Πηγή